Уважаеми родители,

приложено Ви изпращам писмо от МОН за необходимостта от проучване на нагласите сред родителите на учениците от 157 ГИЧЕ за информирано съгласие за тестване за COVID-19.  Прилагам и списък на одобрените антигени тестове. Моля да попълните в срок до 22.10.2021 г. 17.00 часа следата анкета.

Анкета – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIezx2TmFxWnaMes_kpOz6KxFaWqjPMtD4zV1lQbo2cKSqLg/viewform?usp=sf_link